• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Vilken typ av band ska ni ha?

Beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver behöver ni ta i beaktning vilken bandtyp ni ska ha på er transportbana.

Band som lämpar sig i bansystem

Skall transportbanan ingå i ett bansystem där banor från sidan, påskjutare (pushers) och avledningsplogar implementeras måste bandets sidor vara styva och platt spänt på transportbanans glidbord för att inte bandet ska slitas. Även bandets friktion bör hållas i åtanke för att inte skada bandet eller godset vid sidoförflyttning på bandet. Denna bandtyp lämpar sig även vid arbetsstationer längs med bandet där godset skall avlastas och hanteras. 

Specialiserade band för er verksamhet

I valet om bandtyp är det viktigt att bandet följer regelverk och funktion som er verksamhet kräver. Materialet i bandet blir därför viktig att säkerställa för att klara er verksamhet. 

     •  Transporteras tunga gods som kräver ett extra slitstarkt band?
     •  Kräver er verksamhet hantering av vätskor, teknik eller omgivningstemperatur som kan skada bandet? 

Detta kan till exempel vara livsmedelsgodkända band där livsmedel har direktkontakt med bandet eller UV-beständiga band vid hygienteknisk verksamhet.

Undersök vilken typ av band er verksamhet behöver! Fel typ av band kan förstöra både på bandtransportören och era produkter.

Modulband

Fördelen med modulband är dess flexibilitet, till exempel att vid skada endast behöva byta de delar av bandet som just är skadat. Även kunna förändra bandets storlek vid behov av förändring av banans längd eller liknande. Nackdelen är dock att modulband kan töjas ut efterhand och därmed tappa spänning. Detta kan försämra bandets prestanda. Modulband bör dock inte heller spännas för hårt för att motverka en sämre spänning. Spänns bandet för hårt kan bandets konstruktion böjas och gå sönder, vilket kan resultera i att bandet spårar ur eller går sönder.

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil