• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Paternosterverk

Paternosterverket har en konstruktion där hyllorna går på ett radband som en vertikal karusell. Drivlinan/karusellen åker uppåt eller neråt för att presentera hyllorna i paternosterverkets öppning.

Ett paternosterverk har en konstruktion där hyllorna drivs på ett radband som en karusell - hyllorna går runt i maskinens schakt och presenteras sedan i öppningen. En hissautomat har istället en hiss som går rör sig i mitten av hissautomaten, där hyllplan lagras på fram och baksidan. Hissen hämtar hyllplan inne i maskinens konstruktion och presenterar det sedan i plocköppningen.

Om man bara ska ha 1 lagerautomat och inte ska integrerara den mot ett överliggande lagersystem/affärsystem så är ett paternosterverk mycket passande. Ska man köpa flera lagerautomater och letar efter en effektiv plocklösning kan ni rådfråga oss - paternosterverk kan mycket väl passa för det också. Se paternosterverken vi har till försäljning här.

Ca 8-10 m2 i golvyta. Ett paternosterverk kan i regel spara upp till 70-80% kvadratmeteryta jämfört med hyllställ.

Paternosterverk är normalt från 3,5 - 4 meter och uppåt. Ett paternosterverk är sällan högre än 10-12 meter.

Normalt kan man lasta 350 - 400 kg per grundhylla i ett paternosterverk. Det finns tunglastande paternosterverk som klarar upp till 650 kg.

Vanliga frågor om Hissautomater

En hissautomat är konstruerade med en hiss/kran i mitten där hyllplan finns framför och bakom hissen/kranen. Hissen/kranen rör sig upp och ner i ett schakt i mitten och hämtar hyllplan till hissautomatens plocköppning.Se vilka hissautomater vi har till salu här.

Till skillnad från hissautomaten så har paternosterverk istället en konstruktion där hyllorna drivs på ett radband som en karusell - hyllorna går runt i maskinens schakt och presenteras sedan i öppningen.

En hissautomat är ett utmärkt alternativ om man har många olika artiklar, i väldigt varierande storlekar, och vill spara plats. Hyllplanen kan anpassas till olika godshöjder, antingen manuellt eller automatiskt. Hissautomater kan också vara en mycket effektiv plocklösning om man köper 3 eller fler. Önskar man ha 2 öppningar på en lagerautomat så är hissautomater det alternativ som gäller, 2 öppningar finns inte tillgänglig på paternosterverk.

Ca 7 - 15 m2 i golvyta. En hissautomat kan i regel spara upp till 70-80% kvadratmeteryta jämfört med hyllställ.

Hissautomater är normalt från 4-5 meter, och som mest ca 20 meter. Världens högsta hissautomat är ca 40 meter.

Hissautomater brukar som minst kunna lasta 200 kg per hyllplan. I normalfallet kan hyllplan lasta 300 - 400 kg. Som mest kan hyllplan lasta upp till 1 000 kg.

Vanliga frågor om kapacitet och prestanda

Om man har 3+ lagerautomater och en bra plockstrategi kan man uppnå över 200+ plockrader i timmen med hjälp av lagerautomater.

I en normalstor lagerautomat och om man har smågods kan man räkna med att få plats med 1 000 - 2 000 unika artiklar. Antalet artiklar beror helt på storleken på godset.

Hur många lagerplatser man kan få ut av en lagerautomat beror på godsets storlek. Lagrar man smågods kan man räkna med att få plats med 1 000 - 2 000 unika lagerplatser i en lagerautomat.

Från ca 200 kg per hyllplan är normalt. Dem flesta lagerautomater klarar 300 - 400 kg per hyllplan.

Hyllorna och hyllplanen i lagerautomater är i regel 2 000 mm - 4 000 mm breda och från 400 mm till 860 mm djupa. Höjden på godset kan vara upp till 600 - 700 mm.

Ekonomi och finansiering

En ny lagerautomat kostar normalt från 550 000 SEK och uppåt.

En begagnad lagerautomat kostar normalt 150 000 - 400 000 beroende på skick och konfiguration. Under länken här kan ni se priser på våra begagnade lagerautomater.

Ja, en begagnad lagerautomat kan oftast leasas med samma förutsättningar som en ny. I normalfallet leasar man en lagerautomat i 3-5 år och sedan betalas ett mindre restvärde för att behålla lagerautomaten efter leasingperioden är slut.

Man kan äga en lagerautomat utan några löpande kostnader. Vi rekommenderar alltid ett underhållsavtal för att hålla lagerautomaten i bra skick, då uppgår den löpande kostnaden till ca 500 - 1 000 SEK i månaden per lagerautomat.

I normalfallet betalas 30% vid beställning, 60% vid leverans och sedan 10% efter installation.

Ja, Relevator kan hjälpa er att maximera restvärdet.

Demontage, flytt och installation

Ja, Relevator använder alltid tillverkarnas resurser eller lämpliga fackmän för denna typ av tjänster.

Alla tillverkare har egna montageteam eller certifierade samarbetspartners som genomför installationer och demontage. Det finns även vissa fristående aktörer som är duktiga på hantera lagerautomater.

Inför en installation skickar Relevator alltid ut en checklista med lämpliga förberedelser, i tillägg kommer alltid en tekniker ut för att säkra installationsplatsen. När en installation väl sätter igång tar det ca 2-4 dagar per lagerautomat att färdigställa en installation.

Ja, flyttar kan utföras av tillverkarna eller lämpliga fackmän. Det medför en kostnad och kräver en del planering, men är fullt möjligt.

Ja, vid skrotning är ofta demontagekostnaden lite lägre än vid ett vanligt demontage. Trots att man ska skrota lagerautomaten kan det ändå vara värt att anlita proffs, ett demontage kan innebära risker för ras och skador om man saknar erfarenhet.

Ett demontage kostar i normalfallet 45 000 SEK - 65 000 SEK, en installation 50 000 SEK - 75 000 SEK, och köper man en flytt där både demontage och installation ingår brukar det kosta 90 000 SEK - 140 000 SEK. Utöver ovan tillkommer specialanpassat packmaterial och ev. saxlift som krävs för arbetet.

Vissa lagerautomater går att flytta med hjul om det är i samma lokaler och golvet är jämnt och har bra bärighet. Ska man flytta en lagerautomat mellan två olika lokaler krävs demontage.

Frakt och bortforsling

Inom Sverige får man räkna med 10 000 - 30 000 SEK för att frakta en lagerautomat.

För en mindre lagerautomat krävs ca 13 flakmeter. För lite större lagerautomater krävs från 16 - 24 flakmeter.

Utan last men inklusive hyllor och hyllplan väger en lagerautomat ca 4 000 kg - 7 000 kg. En nedmonterade lagerautomat består av ca 10 - 15 kolli av varierande storlek. Det tyngsta pallarna brukar vara pallar med hyllplan och väger som mest ca 1 000 kg.

Ja, men med fördel utförs det av en erfaren truckförare. Förslagsvis används en motviktstruck med minst 3.5 tons kapacitet samt tillgång till långgafflar.

Det fungerar utmärkt med både lastbil och sjöfrakt. Vid export utanför EU krävs tullhantering.

Lådor och inredning

Ja, vi erbjuder både nya och begagnade lådor/inredningar.

Det viktiga är att maximera utnyttjandegraden vid val av lådor - se till att bredden, djupet och höjden på lådorna fyller ut hyllorna/hyllplanen till max. Vill ni läsa mer om lådor och inredning hänvisar vi till vår guide här.

Det kan dem absolut göra. Var noggranna med att kontrollera lådornas djup mot djupet på hyllorna/hyllplanen i er nya lagerautomat. På sikt brukar det dock löna sig avseende fyllnadsgrad och passform att investera i anpassad inredning.

Allt ifrån 200 - 1 000 lådor i en normalstor lagerautomat. Lådorna kan sedan ha fack/indelningar som möjliggör upp till tusentals unika lagerplatser.

Fastighet och el

En lagerautomat kräver bara ca 8 - 15 m2 i golvyta. Utöver golvytan är det också viktigt att man har takhöjd nog för lagerautomaten.

Har ni den typ av betonggolv som är vanligt i lager-/industrifastigheter så är det i 9 fall av 10 inga problem.

Nej, när man installerar en lagerautomat kollar man ofta om den kan installeras mellan takstolarna. Det gör oftast att man får upp till 0.5 meter extra i takhöjd.

Det finns möjligheter att t.ex. göra hål i golvet, skapa ett takrum alt. bygga lagerautomaten utanför fasaden och klä in den med väggar. Utbyggnader löses ofta genom sandwichelement.

Det kan ni få hjälp av oss på Relevator med. Är det något som är oklart tar vi in tillverkarens installationsresurser eller lämpliga fackmän.

Normalt önskas det att man förbereder en handske med från 17 - 35 A i matningsledaren.

Elarbeten ska alltid genomföras av elektriker.

Service och reservdelar

Absolut, vi erbjuder originalservice för alla lagerautomater vi säljer. Servicen genomförs av tillverkaren.

Ja, har man erfarenhet av automation kan åtminstone en stor del av mekaniken servas på egen hand. Vissa tillverkare erbjuder även kurser för hur man servar sina lagerautomater. Vår rekommendation är alltid att välja tillverkarens servicekontrakt.

Ett enklare underhållsavtal som innehåller 1 årlig service samt fri telefonsupport kostar normalt 500 SEK - 1 000 SEK i månaden.

För lagerautomater som är tillverkade innan år 2000 kan det vara värt att kontrollera tillgången till reservdelar. För lagerautomater som är tillverkade senare än år 2000 finns nästan alltid reservdelar att tillgå.

Genom Relevator eller direkt från tillverkaren.

Begagnade lagerautomater, hållbarhet och livslängd

En välservad lagerautomat kan fungera upp till 20 år utan stora renoveringar. För äldre lagerautomater jobbar Relevator aktivt med att byta upp viktiga komponenter, det gör att lagerautomater kan fungera i över 30 år.

Ja, Relevator erbjuder originalservice genom tillverkarens serviceorganisation.

Ja, och det gäller i princip alla lagerautomater. För mer information rörande integration kan ni läsa vår guide här.

Relevator lämnar alltid 3 månaders maskingaranti. För maskiner som maximal 10 år lämnas 6 månaders maskingaranti. Maskingaranti innebär att mekaniken är garanterad, men eventuella el-fel går utanför garantin.

För lagerautomater som är tillverkade innan år 2000 kan det vara värt att kontrollera tillgången till reservdelar. För lagerautomater som är tillverkade senare än år 2000 finns nästan alltid reservdelar att tillgå.

ROI - Att räkna hem en lagerautomat

Allt handlar om hur ert lager och ert gods ser ut. Man brukar säga att man kan reducera golvytan med 70-80% i jämförelse med vanliga hyllställ/pallställ. Vill ni ha hjälp att beräkna er besparing av yta är ni välkomna att kontakta oss.

Genom en lagerautomat kan man väsentligt reducera gångtiden man normalt har när man plockar i hyllställ eller pallställ. Genomsnittlig väntetid mellan plockraderna på ett paternosterverk är t.ex. 20-25 sekunder. Har man flera lagerautomater och ett bra flöde kan man uppnå över 200+ plockrader i timmen, det är ca 2-3 gånger snabbare än manuellt plock.

Minskat lagersvinn är en stor fördel med lagerautomater. Genom att allt blir organiserat och inkapslat i en lagerautomat får man bättre koll på vilka och när gods tas ut ur lagerautomaterna. Eftersom ett kommando måste göras för att ta ut gods minskar risken att obehöriga plockar gods.

Integration och IT

Ja, fördelen med att koppla upp lagerautomaten är att man automatiskt kan presenteras rätt plocklokation utifrån en plocklista, alternativt genom en artikelsökning i affärssystemet. Vi har en utförlig guide rörande integration som ni kan läsa här.

Nej, har man bara 1-2 lagerautomater och relativt få plock är det inte nödvändigt.

Nästan alla affärssystem erbjuder den typ av kommunikation som krävs för att koppla upp mot lagerautomater. I vissa fall är kopplingen lite enklare, men möjligheten finns i princip alltid.

I de flesta fall kostar det från 50 000 SEK och uppåt. Kostnaden beror mycket på hur mycket man vill inkludera i kopplingen, och hur avancerat logistikflöde man bygger.

Villkor och garantier

Relevator lämnar alltid 3 månaders maskingaranti. För maskiner som maximal 10 år lämnas 6 månaders garanti. Maskingaranti innebär att mekaniken är garanterad, men eventuella el-fel går utanför garantin.

Leveranstiden på en lagerautomat vi har i lager är oftast inte längre än 2-4 veckor. Installationen brukar sedan ta ca 2-4 dagar per lagerautomat. Varje installation måste planeras enskilt för att säkerställa tillgängligheten av intstallationstekniker.

I normalfallet betalas 30% vid beställning, 60% vid leverans och sedan 10% efter installation.

Vanliga frågor kring Fyndhörnan

Som utgångspunkt i bedömningen finns alltid det faktum att det är begagnade hissautomater och paternosterverk det handlar om, det är alltså begagnat skick som betygsätts.
1 = Fungerande skick men stora kosmetiska skador, skador på kontrollpanel eller avsaknad av paneler.
2 = Fungerande skick men kosmetiska skador på paneler eller kontrollpanel.
3 = Fungerande och komplett lagerautomat med endast eller ett fåtal kosmetiska skador.
4 = Fungerande och komplett lagerautomat i fint skick med få eller inga kosmetiska skador.
5 = Fungerande och komplett lagerautomat i mycket fint skick och med få eller inga kosmetiska skador samt lågkörtid eller lågt slitage på servicekomponenter.

1 = Låg eller ingen tillgång till reservdelar samt lagerautomat från nedlagd tillverkare.
2 = Låg eller ingen tillgång till reservdelar men originaltillverkaren har fortfarande verksamhet.
3 = Begränsad tillgång till reservdelar men originaltillverkaren har fortfarande verksamhet. Viss tillgång till reservdelar på begagnatmarknaden.
4 = God tillgång till reservdelar från tillverkaren samt på begagnatmarknaden.
5 = Full tillgång till reservdelar från tillverkaren, samma modell av lagerautomat produceras fortfarande.

1 = Okänt datum för senaste servicen eller att lagerautomaten aldrig varit under servicekontrakt.
2 = Okänt datum för senaste servicen eller att senaste servicen skedde för längre än 60 månader sedan.
3 = Lagerautomaten har haft serviceavtal sedan installation och senaste service inom 36 månader från dagens datum.
4 = Lagerautomaten har haft serviceavtal sedan installation och senaste service inom 24 månader från dagens datum.
5 = Lagerautomaten har haft serviceavtal sedan installation och senaste service inom 12 månader från dagens datum.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil