• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

WMS för lagerautomater

Beroende på hur man använder, eller tänker använda, sina hissautomater eller paternosterverk kan mjukvara med olika funktionalitet krävas för att hantera sitt flöde. Den typ av system som används för att hantera lagersaldon och styra lagerflöden kallas generellt för WMS (warehouse management system), eller på svenska lagerhanteringssystem. I den här guiden kan du läsa våra tips om hur man kan tänka kring mjukvara till sina lagerautomater.

Bakgrunden till WMS

Lagerhantering och logistik har sedan affärssystemens intåg alltid varit en av de affärsprocesser som varit mest centrala – inköp, logistik och ekonomi m.m. Med andra ord är det mycket möjligt att ert affärssystem till en viss grad har ett “inbyggt” WMS. Redan på 80-talet insåg många verksamheter dock att man vill ha en egen, och mer specialiserad mjukvara för att hantera sin lagerhantering – då föddes WMS. Ett WMS kan innehålla en stor mängd olika funktioner för att hantera ett företags lagerhantering, men i grunden är de standardprocesser ett WMS i minsta lag bör innehålla följande:

• Godsmottagning
• Inlagring
• Plock
• Pack
• Påfyllnad
• Inventering
• Lagerflyttar

Så vad behöver ni till era hissautomater och paternosterverk?

Spannet för en verksamhets mjukvarubehov i användandet av hissautomater och paternosterverk kan sträcka sig ifrån näst intill obefintligt till mycket stort – hur och vad man ska använda dem till avgör helt. Nedan har vi listat 4 olika nivåer som är vanliga, kanske kan det hjälpa er att hitta vägen framåt.

Nivå 1 – Manuell hantering

• Ni hanterar saldo i ert affärsystem, excel – eller inte alls.
• Ni har en eller ett fåtal hissautomater och paternosterverk
• Ytbesparingen är det viktigaste för er, inte plockeffektivteten
• Ni har ett enkelt flöde, lagerautomaterna används främst för lagring

Känner ni igen er på ovan så har ni inget behov av ett WMS till era hissautomater eller paternosterverk. Era lagerautomater kan i detta fall ses som ett mycket kompakt hyllställ. Det styrsystem som kommer med lagerautomaterna för att manuellt välja och hämta ut hyllplan eller hylla räcker gott och väl.

Nivå 2 – Saldokontroll men ingen koppling mot affärssystem

• Ni har behov av ett enkelt system för att hantera saldon
• Ytbesparingen är det viktigaste för er, inte plockeffektivteten
• Ni har inga långa plocklistor, mest enstaka plock per order
• Lagerautomaterna används främst för lagring

Känner ni igen er på ovan så passar i de flesta fall ett enkelt WMS som originaltillverkaren av hissautomaterna eller paternosterverk ofta erbjuder. Med ett sådant WMS kan man hantera saldon samt enkla basprocesser som gör att man får en bra saldokontroll, ett enkelt användargränssnitt och en okomplicerad IT-miljö med låg underhållskostnad. 

Nivå 3 – Plockflöde och koppling mot affärsystem

• Ni har behov av ett enkelt system för inlagring och plock i lagerautomaterna, saldohanteringen ligger i affärsystemet.
• Ni har plockorder med många orderrader som automatiskt behöver skickas till lagerautomterna.
• Ni har ett flertal hissautomater eller paternosterverk där ni plockar 100 – 1 000 orderrader / dag.

Känner ni igen er på ovan så passar i de flesta fall fortfarande det WMS som originaltillverkaren av hissautomaterna eller paternosterverken erbjuder, dock med tillägget att man kopplar det mot ert affärssystem. I många fall kan man göra en enkel koppling mot affärsystemet med relativt få integrationsmeddelanden. Viktigt att att tänka på om man har ovan behov är att inte bara estimera kostnaden för själva mjukvaran, utan också väldigt noga få specificerat vad det kostar att implementera den i form av integration, konfigurering, utbildning och driftstartsstöd.

Nivå 4 – Hög automationsgrad 

• Ni har redan idag ett WMS eller ett välutvecklat affärssystem som ni använder för er lagerhantering
• Ni har utöver ett flertal hissautomater eller paternosterverk ett stort manuellt lager, och/eller annan automation som transportband och packmaskiner.
• Ni plockar över 1 000 orderrader / dag..

Känner ni igen er på ovan så har ni sannolikt kommit långt i er lagerhantering. I detta fall finns det ofta fördelar att använda det WMS eller affärssystem man redan har. 

Att välja rätt mjukvarulösning för sina hissautomater eller paternosterverk kan kännas snårigt om det är första gången man gör det. Ta då hjälp av oss, vi har erfarenhet av 100-tals installationer av lagerautomater och kan hjälpa er att avgöra vad som är lämpligast utifrån er situation.

Kontakta oss genom formuläret nedan, eller hitta mer information under ”kontakt”. Vi hörs!

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil