• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Rullbana eller transportband?

En rullbana och ett transportband (ofta även kallat bandtransportör) är båda två typer av utrustning som används för att flytta material eller föremål från en plats till en annan, men det finns skillnader i deras utformning och användning.

En rullbana består av en relativt enkel konstruktion innehållande rullar som roterar runt en axel och som oftast är installerade i en rak bankonstruktion. Rullbanor som transportör har en flexibel utformning och kan tillverkas i varierande bredder samt användas för att transportera gods över plana sträckor, men även installeras med lutningar av varierande grad. Den mest typiska användningen för rullbanor är att flytta föremål horisontellt över korta avstånd, t.ex. i produktionslinjer, packlinjer eller vid utlastningsytor.

 

Ett transportband består normalt sett av något fler komponenter än en rullbana, den typiska konstruktionen innehåller en ram, drivsystem, band, rullar, styrningar och spänningsanordningar. Transportband kan användas för att flytta material och föremål både horisontellt och vertikalt, men de kan också böjas för att följa olika former. De används ofta för att transportera föremål med oregelbundna vikter och former, samt skrymmande föremål. Transportband är oftast också en bra och mer konstnadseffektiv lösning när man ska transportera gods över längre sträckor.

Så när ska man använda en rullbana och när ska man använda ett transportband? Nedan följer några faktorer som kan påverka valet mellan en rullbana eller ett transportband:

Avstånd

Om avståndet som materialet ska transporteras över är kortare, såsom från en producerande maskin till en uppsamlingsyta, kan en rullbana vara lämplig. Om avståndet är längre, t.ex. genom hela lagret från en packyta till en utlastningsyta så kan ett transportband vara bättre. Transportband är också mer anpassningsbara för att passa olika former och storlekar på objekt, medan rullbanor är lite mer begränsade i detta avseende.

Typ av gods

Om materialet har en oregelbunden vikt samt form kan som tidigare nämnt ett transportband vara mest lämpligt. Om godset å andra sidan är tungt samt standardiserat i form (t.ex. hela pallar eller kartonger) så kan en rullbana passa bättre.

Hastighet

Om materialen ska transporteras i hög hastighet kan ett transportband vara mer lämpligt eftersom det kan hantera högre hastigheter än en rullbana.

Miljö

Om materialen ska transporteras i en miljö där det är svårt att rengöra eller där det finns risk för spill, kan en rullbana vara mer lämplig eftersom den är enklare att rengöra och underhålla utvalda delar av anläggningen.

Sammanfattningsvis, det bästa valet mellan en rullbana och ett transportband beror på flera faktorer, inklusive avstånd, material, hastighet, konfiguration och miljö. Valet bör alltid baseras på en noggrann analys av transportuppgiften och dess specifika krav för att säkerställa effektivitet och säkerhet.

Är du ute efter transportörer eller har du några frågor? Hör av dig till oss på info@relevator.se så hjälper vi till

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil