• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Plockhjälpmedel till lagerautomater

När man ska köpa lagerautomater i form av paternosterverk eller hissautomater så finns det en mängd val och optioner att köpa till – ett av dem är plockhjälpmedel. Till kategorin plockhjälpmedel hör olika funktioner som enklare gör att plockaren plockar rätt artikel från rätt lokation. I den här guiden kan ni läsa mer om lika plockhjälpmedel för lagerautomater och bilda er en egen uppfattning om vad som kan passa bra för er.

Först och främst – Styrsystem och WMS

För att kunna utnyttja de plockhjälpmedel som är tillgängliga är grundkravet först och främst att man har ett styrsystem eller WMS där information om plocklokationer, artiklar eller orders finns lagrat. I det enklaste utförandet kan man använda den kontrollpanel som lagerautomaten är utrustad med för att åtminstone hantera plocklokationer. Kontrollpanelen på en hissautomat eller ett paternosterverk benämns ofta som PLCn (Programmable Logic Controller) och är det grundläggande styrsystemet för lagerautomaten. PLCn i sig kan också vara det plockhjälpmedel man använder. Beroende på lagerautomat kan PLCn ha mer eller mindre funktionalitet – i grunden kan den alltid användas för att välja det hyllplan eller den plocklokation som lagerautomaten ska ta fram. I vissa fall kan PLCn även hantera artikeldata. Kort, lite fördelar och nackdelar med PLCn som plockhjälpmedel:

+ Låg kostnad, ingår i lagerautomaten
+ Enkelt om man har låg plockfrekvens

Ofta liten display
Ingen grafisk plockbild
Glömmer man plocklokation kan det bli gång-/söktid om maskinen är bred

 

Plockhjälpmedel paternosterverk

För paternosterverk finns det framförallt två olika plockhjälpmedel tillgängliga

Ledlist
Exempel på ledlist för paternosterverk

Som plockhjälpmedel till ett paternosterverk kan man köpa till en ledlist som är monterade längs med bordet under öppningen på paternosterverket. I samband med presentationen av en hylla visar ledlisten var i sidled man ska plocka godset. Ledlisten indikerar detta genom att lysa upp en punkt, alt. en del av listen som är lika stor som plockplatsen. Ledlisten gör att man får en kortare söktid till plockplatsen längs det 3-4 meter breda paternosterverket.

+ Låg kostnad
+ Enkel om man har låg plockfrekvens
+ Behjälplig om man har bred lagerautomat

Visar ej exakt plockplats
Visar ej artikelinfo

Digital list

Exempel på digital list för paternosterverk

En uppgradering från ledlisten är att man har en digital list. En digital list innebär full flexibilitet i vad man vill visa på listen. Vanligtvis visar listen artikelnummer, antal, artikelbeskrivning, placering på hyllplanet m.m. En digital list är ett mycket effektivt plockhjälpmedel på ett paternosterverk där man ökar sannolikheten att plocket blir korrekt genom att kunna presentera tydligare information.

+ Flexibilitet i vad listen ska visa
+ Ökad plocksäkerhet
+ Passar medel/hög plockfrekvens

Något dyrare än ledlist
Visar ej exakt plockplats (bara text)

 

 

Plockhjälpmedel hissautomater

Hissautomater erbjuder likt paternosterverk både ledlist och digital list som plockhjälpmedel. Skillnaderna mellan paternosterverkets och hissautomatens funktion gör dock att det finns lite fler varianter av plockhjälpmedel till hissautomater, och att användningen av ledlist och digital list kan vara lite annorlunda.

Ledlist och digital list för hissautomater

Fördelarna och nackdelarna med ledlist och digital list till hissautomater är i hög grad samma som ett paternosterverk  – det är ett relativt billigt plockhjälpmedel, och det förkortar söktiden. Till skillnad mot ett paternosterverk kan ledlisten för en hissautomat också visa en siffra som illustrerar rätt lokation i djupled för plocket. Detsamma gäller den digitiala listen. Lite beroende på leverantör kan listerna se olika ut, nedan visas två exempel.

Exempel på ledlister till hissautomat

I exemplet till vänster indikerar ledlisten plocklokationen i sidled, siffran på displayen i mitten visar plocklokation i djupled. I exemplet till höger visas plocklokation i sidled och djupled i samma display.

Laser- / ledpekare

Ett unikt plockhjälpmedel för hissautomater är att en laser- / ledpekare visar den exakta lokation man ska plocka gods från. Det finns flera konstruktioner för pekaren, men vanligast är att en skena i taket på öppningen rör sig för att peka på rätt lokation. Ljuspunkten kan komma i olika format beroende på hur många lagerplatser man har per hyllplan. Har man många lagerplatser per hyllplan kan pekaren komma med en koncentrerad laserpunkt, har man färre kan det vara ett större ovalt eller runt ledljus. Utöver mängden lagerplatser är det också viktigt att beakta godstypen vid val av pekare. Ett ledljus är i normalfallet att föredra då det visar en större markering. Skulle man ha väldigt tätt lagrade produkter kan en laser vara nödvändig för att visa rätt plockplats.

+ Pekar på den exakta plockplatsen
+ Åker till plockpositionen redan innan hyllan kommit fram (förkortar söktid)
+ Säkert vid hög plockfrekvens

Ett dyrare alternativ
Kräver periodvis underhåll/kalibrering

Exempel på laserpekare och ledpekare till hissautomat

Exempel på laserpekare till vänster, ledpekare till höger

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil