• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Att investera i lagerautomation

Den första myten vi vill ta död på är att lagerautomation måste kosta tiotals miljoner (eller mer) – visst, helautomatiserade lösningar som mer liknar en fabrik än ett lager tenderar att kräva stora budgetar, men instegslösningar finns tillgängliga för företag i alla storlekar. Oavsett, innan ni ställer er frågan vad ni har råd med, så borde ni ställa er frågan vad det faktiskt är ni är ute efter?

Effektivitet eller kvalitet?

Och givetvis vill man ha båda delar! Det vanligaste argumentet för att automatisera lagret över huvud taget är möjligheten att reducera personalkostnaden och minska möjligheten för mänskliga fel i processerna. Med det argumentet blir då frågorna ni måste ställa er:

• I vilken process kan vi göra störst effektivitetsvinster?
• Och var gör vår personal flest kostsamma fel?

Viktigast av allt när ni ställer er dessa frågor är att göra er egen analys! Slentrian när man undersöker automationslösningar är att man omedelbart börjar titta på utrustning för effektiviserat plock, och risken är att säljare som erbjuder den här typen av utrustning befäster den bilden för er. Inom automation finns ingen ”one-size-fits-all” och även om man i en bransch står inför liknande utmaningar så kan er verksamhet vara unik. Kanske är det inventeringen som ställer till det för er, att ni har fel artikeldata, eller att packmomentet slukar era resurser? Gör analysen grundligt.

Platsbesparing?

Utöver effektivitet och kvalitet kan också platsbesparingen olika automationslösningar erbjuder helt på egen hand räkna hem en investering – att beräkna platsbesparingen tenderar också att vara enklare än att förutspå effektivitetsvinster. Med utgångspunkt i följande punkter bör ni kunna ge en automationsleverantör tillräckligt underlag för att visa hur och om deras lösning kan spara plats åt er:

• Vad är de fysiska förutsättningarna i den tänkta lokalen/placering – mät takhöjd och golvyta noggrant
• Uppskatta er godsvolym och inte er nuvarande lagerkapacitet i volym. Genom lagerautomation kan man se till att öka fyllnadsgraden avsevärt och undvika luft i halvfulla hyllställ och lådor. För att ge en leverantör möjligheten att uppskatta platsbesparingen av lagerautomation är det därför viktigt att rapportera hur mycket man uppskattar godsvolymen till, och inte hur många eller hur stora hyllplatser man har.

När passar hissautomater eller paternosterverk?

Lagerautomater över lag är ett mycket bra alternativ om man vill hitta en enkel lösning med låga underhållskostnader, och som går att komma över till ett relativt lågt inköpspris.

Har ni i ert lager många artiklar vika är relativt små till storleken så kan platsbesparingen som en lagerautomat erbjuder vara upp till 70-80% i jämförelse med vanliga hyllplatser. I termer av plockeffektivitet brukar man säga att en lösning med 2-3 lagerautomater kan generera 120 – 250 plockrader per timma på en plockare – att jämföra brukar ett snabbt manuellt plock i hylla ligga på ca 60 – 70 plockrader per timma.

En jämförelse

Jämför ni olika typer av utrustning kan nedan illustration som vi på Relevator utformat möjligtvis vara till hjälp – vi har utifrån våra erfarenheter försökt illustrera instegspris, effektivitet, kapacitet och mobilitet (d.v.s. om automationen går att demontera och flytta vid behov).

Hissautomat_VS_Hoca_!

Ovan bedömning är ej vetenskaplig och kan se annorlunda ut för respektive utrustning vid bedömning av andra parametrar.

Vill ni höra mer om våra erfarenheter av olika automationslösningar så är ni välkomna att kontakta oss. Vad det gäller hissautomater och paternosterverk så kan vi också hjälpa er med att hitta en passande utrustning utifrån vårt egna sortiment. Används kontaktformuläret nedan, eller slå oss en signal!

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil