• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Integration mot lagerautomater

I samband med köp av lagerautomater så dyker nästan alltid frågan rörande integration mot hissautomaten eller paternosterverket upp – men vad innebär det egentligen? I den här guiden försöker vi klargöra vanliga frågor. Förhoppningsvis får ni lite bättre bakgrundsinformation inför en eventuell koppling mellan era nuvarande system och lagerautomaterna!

Koppla upp lagerautomaterna

Att “koppla upp lagerautomaterna” är det uttryck som ofta används i samband med att man ska skapa en integration från sitt affärssystem (ERP) eller lagersystem (WMS) mot sina hissautomater eller paternosterverk. Integrationen innebär att ni från ert ERP/WMS automatiskt kan överföra lagerplatser, artiklar och orders för att på så sätt få ett enklare och snabbare logistikflöde med få manuella moment.

Lite närmare, vilka system är inblandade?

Som nämns ovan handlar det alltså om att skapa kopplingen mellan era nuvarande system och lagerautomaten, men lite närmare, vilka olika system är det normalt som är inblandade? Svaret på den frågan är att det i normalfallet finns två scenarion:

1. Integration mellan ert ERP/WMS och lagerautomatens integrationsgränssnitt

Om ni i ert projekt med att implementera hissautomater eller paternosterverk har konstaterat att ni ska fortsätta använda ert ERP/WMS för att styra och använda lagerautomaterna så är det den här typen av integration ni kommer genomföra.

I detta fall kommer all data i form av lagerplatser, artiklar och kundorders fortsatt administreras och skapas i ert ERP/WMS. Likaså kommer slutanvändaren använda ert ERP/WMS för att utföra olika lageruppdrag som plock, inlagringar och inventeringar.

Integrationen sker mellan ert ERP/WMS mot ett integrationsgränssnitt som tillverkaren av lagerautomaten erbjuder. Integrationsgränssnittet förenklar i sin tur kommunikationen med lagerautomatens styrsystem så att ni utifrån era lagerplatser, artiklar och kundorders i ert ERP/WMS sedan automatiskt kan få fram rätt hyllplan när ett plock eller en inlagring ska göras.

2.  Integration mellan ert ERP/WMS och lagerautomatens WMS

Skulle ni i ert ERP/WMS sakna mycket av den funktionalitet ni önskar för att skapa ett effektivt och bra flöde med era lagerautomater så är det istället högst troligt att ni kommer integrera ert ERP/WMS mot lagerautomatens WMS.

I detta fall tar lagerautomatens WMS över lite mer av både den data och logik som krävs för att använda hissautomaten eller paternosterverket. Grunddata rörande artiklar samt kundorders kommer fortsatt från ert ERP/WMS, i sin tur har lagerautomatens WMS data kring lagerplatser, och skapar utifrån era kundorders optimerade plockbatcher/plockuppdrag. Slutanvändaren kommer också jobba i det användargränssnitt som lagerautomatens WMS har.

Integration_Lagerautomater_1 Integration_Lagerautomater_2

Vad är det som skickas?

Artiklar, lagerplatser, kundorders osv. som redan nämnts är den typ av information som normalt överförs mellan ert WMS/ERP och lagerautomaten. Beroende på hur ni integrerar mot era hissautomater eller paternosterverk är dock mängden information som skickas lite olika, och det utgår i stort från de två scenarion som beskrivits i avsnittet ovan. Det skulle exempelvis kunna se ut så här:

1. Integration mellan ert ERP/WMS och lagerautomatens integrationsgränssnitt

Eftersom data och logik fortsatt ligger i ert ERP/WMS vid detta scenario är integrationen oftast mycket enkel och innehåller ofta inte mer än:

• Lagerautomatens ID (ifall man har flera lagerautomater)
• Lagerplats (bestämmer vilket hyllplan som hämtas)
• Nästa lagerplats (förbereder lagerautomaten på nästa hyllplan som ska hämtas)
• Antal (för att illustrera på t.ex. en led-list eller lagerautomatens skärm)
• Artikelnamn (för att illustrera på t.ex. en led-list eller lagerautomatens skärm)

2.  Integration mellan ert ERP/WMS och lagerautomatens WMS

I detta fall då mer data och logik ska finnas i lagerautomatens WMS kräver integrationen lite mer information. Det är fortsatt ganska få meddelanden som ska skickas mellan systemen, men meddelandena behöver normalt innehålla lite mer data. Följande är vanliga meddelanden:

• Artikeldata (full artikeldata)
• Kundorders
• Övriga lagerorder (T.ex. inlagring, flyttar, inventeringsuppdrag)
• Transaktioner

Hur skickas det?

Slutligen, systemen är på plats och vi vet vad för typ av information som skickas mellan systemen. Men hur skickas informationen? 

Integrationer mellan ERP/WMS och lagerautomater är normalt ganska enkla när det gäller kommunikationen och i branschen använder man de standarder som finns inom integration. Vid integration mellan system pratar man om meddelandeformat och transportmetod, d.v.s. i vilket format informationspaketet från ert ERP/WMS skickas, och med vilken teknik det transporteras från ERP/WMS till lagerautomaten. Kan ni jobba med någon av följande meddelandeformat och transportmetoder så är integration mot i princip alla lagerautomater möjlig:

Meddelandeformat

• Textfil
• Flatfil
• XML

Transportmetod

• Email
• FTP
• File
• TCP
• API

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil