• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Finansiering vid köp av lagerautomat?

Vid köp av lagerautomater så som hissautomater eller paternosterverk finns nästa alltid möjligheten att finansiera köpet genom leasing. Frågan ni kanske ställer er då är, hur fungerar leasing, och varför vill man göra det?

Lagerautomaterna som säkerhet

Leasing av lagerautomater möjliggörs genom att det finns finansbolag som kan och förstår värdet av olika typer av industrimaskiner och därför godkänner dem som en säkerhet.

Det finansbolaget gör är alltså att gå in som leasegivare mellan leverantören av lagerautomaten (T.ex. Relevator), och dig som köpare – vilket skapar möjligheten att köpa utrusningen genom en månadskostnad under tiden du utnyttjar utrustningen. På så vis får man en lägre och fast månadskostnad snarare än en stor klumpsumma precis vid köp tillfället. Finansbolaget i sin tur gör en liten marginal i form av ränta.

 

Varför finansiera?

Anledningen till att företag väljer att finansiera köp av olika tillgångar kan vara vida skilda, men nedan listar vi några anledningar som kanske kan ge er stöd i ert köp av lagerautomater.

Snällt mot kassaflödet

Som nämnts ovan innebär leasing av lagerautomater att man kan få en fast månadskostnad under användandet av lagerautomaten snarare än att man behöver betala en stor klumpsumma vid köptillfället. Påverkan på ert kassaflöde vid ett finansierat köp kontra ett kontaktköp illustreras av tabellen nedan – och faktumet att man betalar över flera år är också rimligt givet att en lagerautomat är något som förväntas ha en lång livstid. Finansiering av lagerautomater sker oftast över 36 – 60 månader, vid leasingens utgång kan ägandet av lagerautomaten övergå till er som köpare mot betalning av utrustningens restvärde.

Kontaktköp vs Leasing av lagerautomater

Exempelkostnad vid köp för ca 450.000 SEK.

Enkelt att budgetera och administrera

Genom finansiering av ert köp så får ni en väldigt tydlig bild över vad kostnaden kommer vara varje månad och år för användandet av er lagerautomat. Villkoren är fasta vilket innebär att månadskostnaden är densamma under hela leasingperioden.

Ingen påverkan på balansräkningen

Eftersom ni inte äger lagerautomaten behöver ni inte fundera över några avskrivningar, likaså är leasingkostnaden vid finansiering 100% avdragsgill på rörelsekapitalet.

 

Tittar ni på lagerautomation och undrar över era finansieringsmöjligheter så kan ni prata oss. Vi har nära samarbetspartners inom finansiering och kan konkretisera ett leasingerbjudande med kostnad och villkor. Hör av er i kontaktformuläret nedan eller på telefon! Under länken här kan ni se våra paternosterverk och lagerautomater till salu.

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil