• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Felsökning av transportbanor

En transportband eller rullbana kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnade transportörer sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Om problem uppstår med transportbandet är det viktigt att säkerställa undersöka problemet för att produktiviteten och säkerheten i en produktionsanläggning bibehålls. Här är en grundläggande manual för felsökning av transportband:

 

Steg 1 – Stäng av strömmen till transportbandet

Innan du börjar felsöka transportbandet är det viktigt att stänga av strömmen till systemet. Detta säkerställer att det inte finns någon risk för stötar och minskar risken för andra skador när du arbetar med utrustningen.

 

Steg 2 – Inspektera transportören visuellt

Gå runt transportbandet och inspektera dess olika delar. Kontrollera om det finns uppenbara tecken på skador, slitage eller andra problem som kan orsaka avbrott i systemet. Dokumentera eventuella observationer.

 

Steg 3 – Testa drivningen

Kontrollera motorerna som driver transportbandet för att se om de fungerar korrekt. Om motorerna inte startar alls, eller om de verkar svaga, kan det finnas problem med ledningarna eller själva motorn.

 

Steg 4 – Kontrollera bandet

Kontrollera bandet på transportbandet för att se om det är justerat och ordentligt spänt. Om bandet är korrekt spänt eller snett kan det leda till att det hoppar av spåren eller orsakar skador på andra delar av systemet. Justera bandet efter behov.

 

Steg 5 – Kontrollera rullarna

Kontrollera rullarna som bandet rör sig över för att se om de är skadade eller slitna. Om rullarna är defekta eller om de är i dåligt skick kan de orsaka avbrott i systemet eller skador på bandet. Byt ut rullarna om det behövs.

 

Steg 6 – Kontrollera spåren

Kontrollera spåren där bandet rör sig för att se till att de är raka och rena. Om spåren är smutsiga eller skadade kan det påverka bandets rörelse och leda till avbrott i systemet. Rengör spåren och reparera eventuella skador.

 

Steg 7 – Testa sensorer

Kontrollera eventuella sensorer som används för att styra transportbandet. Testa varje sensor för att se om de fungerar korrekt.

 

Steg 8 – Återanslut strömmen och testa transportbandet

När du har kontrollerat alla delar av transportbandet och har åtgärdat eventuella problem, anslut strömmen igen och testa systemet för att se om det fungerar korrekt. Starta transportbandet och se om det fungerar smidigt och utan problem.

 

Steg 9 – Kontakta reparatör

Om du har utfört alla steg i felsökningsprocessen och transportbandet fortfarande inte fungerar korrekt, kan det vara dags att kontakta en reparatör eller tekniker. De har kompetens och specialverktyg för att kunna identifiera och åtgärda problem som kan vara svåra att hitta på egen hand.

 

Steg 10 – Dokumentera reparationen

När problemet har lösts, kan det vara bra att dokumentera vad som orsakade problemet och hur det löstes. Detta underlättar för identifiering av potentiella problem i framtiden och att samma problem inte uppstår igen.

 

Notera att detta endast är en grundläggande felsökning, och att de transportbanor Relevator säljer är kvalitetstestade och undersökta av oss innan försäljning.

Läs fler guider inom samma kategori
Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil