• Svenska
  • English
  • Dansk
  • Deutsch

Tips för att hålla god

Bandstyrning på transportbanor

Det kan finnas flera olika orsaker till att ett transportband inte styr som det ska. Detta kan till exempel vara:
     ●   felinställd bandtransportör eller bandet i sig
     ●   fel glidbord
     ●   felaktig montering av remskivor och rullar
     ●   fel förspänning
     ●   felaktig styrprofil
     ●   dåligt skydd mot kontaminering
     ●   fel bandtyp

För att undvika detta kan man undersöka några grundläggande faktorer för att bibehålla en hållbar prestanda. 

 

Rätt val av transportbana för verksamheten

Ni bör säkerställa att materialet i ett transportbandet är anpassat för det gods som ska transporteras. Bandets material bör vara tillverkad för att till exempel klara era godsvikter, förspänning, rengöringsvätskor, rengöringstekniker och omgivningstemperaturer. Fel typ av transportband orsaker inte bara styrfel utan kan även leda till slitage och felhantering av transportbandet och godset.

 

Montera och rikta transportbandet korrekt 

En bandtransportör måste har korrekt inställningar för optimal prestanda. Genom kontroll över montering, kalibrering av remskivor, rullar, axlar, sidoskydd och glidbord kan man säkerställa att bandet är optimerat för verksamheten och håller sig väl fungerande länge.

 

Montering av remskivor och rullar

Hjul, rullar och remskivor måste monteras i en rät vinkel i förhållande till bandets drivaxlar. Monteras inte detta parallellt tar det inte lång tid till att bandet börjar dra mer åt det ena eller andra hållet. Därför kan efterjustering vara välbehövligt.

Rätt förspänning på bandet

Det är viktigt att ha rätt förspänning på bandtransportören. Är den för låg påverkas styrningen och bandet riskerar att slira. Modulband kan börja hänga och då stöta emot delar under det, vilket sliter på bandet. Om bandet istället spänns för hårt kan lager och axlar böjas och gå sönder. Detta kan sen resultera i att transportbandet (även modulband) spårar ur och går sönder.

 

Gör justeringar utan gods på banan

För att justera bandet på bästa sätt bör detta göras utan belastning för att undvika att skapa oönskade spänningar. Följ rekommendationerna från bandtillverkaren och gör sedan efterjusteringar med gods vid behov.

 

Kontrollera att styrprofilen fungerar

Gods bör placeras så centrerat som möjligt på transportbandet. För att säkra styrningen kan det dock under bandet behövas en styrprofil. Är  styrprofilen sliten bör den repareras eller bytas som bör man konstatera orsaken och åtgärda.

 

Säkerställ att ni har skydd mot föroreningar

Transportbandets delar som är i kontakt med gods bör rengöras regelbundet och godset måste skydda mot kontaminering. Föroreningar kan leda till att texturen på bandet förändras eller brister vilket kan påverka styrningen.

 

Säkerställ att bandtransportören får proaktiva kontroller

För att undvika problem med bandtransportören bör kontroller regelbundet genomföras. Rutinkontroller förebygger färre stillestånd, förlänger bandets livslängd och förbättrar produktionssäkerhet och tillförlitligheten.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil