• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Tungelsta Maskin

Tungelsta Maskin- och Hydraulikservice (TMHS) i Västerhaninge söder om Stockholm är ett snabbväxande företag inom hydraulik.
För att fortsätta växa och vinna kunder är en stor del av deras strategi att ha viktiga komponenter på lager – på så vis kan man ta dem mest akuta reparationerna.

För att få ökad lagerkapacitet samt bättre ordning på alla sina komponenter valde THMS i samband med sin flytt till nya lokaler att köpa ett paternosterverk från Relevator. Paternosterverket är en Kardex Megamat från 2003 och höjden är ca 8 meter.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil