• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

FILA Nordic

Flytta hissautomater eller köpa nytt? 

FILA Nordic är en ledande grossist på den nordiska marknaden för kreativa produkter och industriella märkpennor för sitt moderbolag FILA Group. Produkterna inkluderar papper, pennor och konstnärsmaterial som levereras till skol-, industri- och konstnärssektorn.

I planeringen inför att flytta hela sin lagerverksamhet kontaktades Relevator av FILA Nordic för att utvärdera restvärdet på två Kardex Remstar Shuttle XP 500 hissautomater, som var så nya som årsmodell 2017.

FILA Nordics frågeställning var om det lönade sig att flytta med hissautomaterna till sitt nya lager, eller om det var mer ekonomiskt att köpa nya? 

 

Planering inför flytten

Utifrån en direkt kostnadsjämförelse att flytta deras nuvarande hissautomater eller köpa nytt så var det inget snack – en flytt hade blivit billigast. Det slutgiltiga svaret på deras frågeställning var dock inte riktigt så enkel, man värderade nämligen en snabb, enkel och problemfri flytt från sitt nuvarande lager till det nya högt. Dessutom var det inte bara en flytt av hissautomaterna som behövde göras, utan också alla tusentals artiklar som lagrades i dem. 

 

Med ett bra restvärde kunde en smidig flytt få avgöra

Relevator kunde erbjuda både ett tillräckligt högt restvärde och ett förslag på hur flytten kunde genomföras smidigt, något som i slutändan innebar att FILA Nordic valde att sälja sina hissautomater från 2017 och köpa nya till sitt framtida lager.

 

FILA Nordic köpte in två nya hissautomater med likadana hyllplan men man kunde i de nya lokalerna få ut 4 meter till på höjden för ökad lagringskapacitet, samt konfigurera hissöppningarna med Kardex senaste teknik för effektivitet och plocksäkerhet.

 

De nya hissautomaterna kunde byggas upp i det nya lagret före man genomförde flytten. När hissautomaterna i det gamla lagret sedan tömdes, så tömde man dem på hyllplan, men utan att flytta bort det lagrade godset från hyllplanen. Således sparade man hundratals mantimmar då man inte behövde tömma de gamla hissautomaterna på gods, och sedan sparades lika många timmar på att inte behöva lagra in samma gods i de nya hissautomaterna.

 

FILA Nordic fick kontanter i handen för att köpa nya hissautomater, en smidig flytt – och ett nytt lager med automation av senaste årsmodell.

Behöver ni stöd av liknande tjänster och produkter kan ni hitta begagnade hissautomater och begagnade paternosterverk under länkarna.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil