• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

6 september, 2023

Demontage och bortforsling av transportbanor: Utmaningar och lösningar

I takt med att tekniken inom lager- och transportindustrin utvecklas, blir det allt vanligare att äldre transportbanor och rullbanor måste demonteras och bortforslas för att ge plats åt modernare eller större mer effektiva system. Detta görs ofta inte på en dag och kan medföra en del utmaningar. 

I detta blogginlägg ska vi utforska de mest komplexa aspekterna av att demontera och bortforsla transportbanor och hur dessa utmaningar kan övervinnas.

 

Demontage

 

Eftersom att automation har börjat spela en stor roll i dagens logistik och i systemen av många transportbanor, kan detta försvåra demontage. Det är därför av hög vikt att anlita fackmän för området, som demonterar och urkopplar systemen för att säkerställa att det görs på ett säkert sätt. 

 
Moduler: Lätta att ta isär och flytta

 

Fördelen med transportband är att de nu för tiden ofta är mygga i moduler, vilket gör att de enkelt kan tas isär och flyttas till en ny plats eller återanvändas i en annan del av anläggningen. Detta gör demonteringsprocessen mycket smidigare och minskar risken för skador på utrustningen. 

 

Packning och emballering inför bortforsling

 

När transportbanor demonteras är det viktigt att skydda komponenterna från skador under transport. En noga planerad packnings- och emballageprocess är avgörande. Det inkluderar att använda kraftig emballage, samt att se till att alla delar är ordentligt märkta för enkel identifiering vid montering.

 

Tidsplan

 

En av de utmaningar som företag står inför vid demontering av transportbanor är att hålla produktionen igång så länge som möjligt inför demontage. Att utföra arbetet under lågproduktionstider kan minimera störningar i verksamheten och är värt att tänka på.

 

Återställa fastighet

 

Efter att transportbanorna har demonterats måste fastigheten återställas till sitt ursprungliga skick. Detta kan omfatta reparationer av golv och väggar samt borttagning av eventuell återstående infrastruktur. Transportband är bultade/fastmonterade i golvet och ibland även i väggar och tak beroende på konstruktion och hur fastigheten ser ut. 

 

Urkoppling och avstängning 

 

Innan demontering av transportbanorna kan påbörjas måste de elektriska kopplingarna kopplas ur. Detta kräver auktoriserade elektriker för att säkerställa att avstängning och urkoppling görs på ett säkert sätt och följer alla gällande föreskrifter.

 

Dokumentation

Slutligen är dokumentationen en viktig del av demonteringsprocessen. Sammanfattningsvis är demontering och bortforsling av transportbanor en komplex process som kräver planering, noggrannhet och erfarenhet. Alla delar måste dokumenteras noggrant, inklusive tillstånd, serienummer och eventuella anmärkningar om skador. Detta underlättar inte bara bortforslingen och eventuell återanvändning av utrustningen utan kan även vara värdefull information för försäkringsändamål.

 
Skribent: Jacob Sardal

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil