• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

13 september, 2023

Automatiseringens framsteg: Lagerhantering på nästa nivå

I dagens logistik är effektiv lagerhantering en av de mest avgörande faktorerna för att upprätthålla konkurrenskraft och leverera överlägsen kundservice. Med teknologins snabba utveckling har automatisering blivit en av de mest avgörande aspekterna som tar lagerhantering till nästa nivå. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur automatisering transformerat lagerhantering och hjälpt företag att effektivisera sina processer och öka sin lönsamhet.

 

Ökad noggrannhet och precision
En av fördelarna med att införa automatisering i lagerhantering är den avsevärt ökade noggrannheten och precisionen i lagerprocesserna. Mänskliga misstag är oundvikliga, men genom att automatisera uppgifter som plockning, packning och inventering minskar risken för felaktiga leveranser och förlorad tid.

Automatiserade system använder avancerad teknik som RFID (Radio Frequency Identification), streckkoder och sensorer för att spåra och hantera lagerartiklar. Detta säkerställer att rätt produkt plockas och skickas till rätt destination varje gång. När noggrannheten ökar minskar returer och kundklagomål, vilket i sin tur förbättrar företagets rykte och ökar kundlojaliteten, och inte minst är
det bättre för miljön.

 

Effektivare lagerutnyttjande
Manuell lagerhantering kräver ofta mycket utrymme och resurser. Automatisering möjliggör en mer effektiv användning av lagerutrymme. Hissautomater och paternosterverk kan hantera och lagra varor på ett sätt effektivt sätt som maximerar utrymmet, samtidigt som de gör det möjligt för varor att nås snabbt vid behov. Detta minskar behovet av att investera i större lagerlokaler och sparar företaget pengar på lång sikt.

 

Snabbare hantering av beställningar
I dagens digitala samhälle förväntar sig kunderna snabba leveranser. Automatisering accelererar lagerhanteringsprocessen genom att möjliggöra snabbare plockning och packning av produkter. Automatiserade system så som transportbanor och sorteringsanläggingar flyttar och sorterar varor snabbt genom lagret, vilket minimerar ledtider och förkortar leveranstiderna. Detta är särskilt viktigt för företag som strävar efter att leverera samma eller nästa dag som beställning sker, vilket har blivit normen i många branscher.

 

Optimerad inventering och prognostisering
Automatisering har också revolutionerat företagens förmåga att hantera sin inventering och göra mer exakta prognoser. Genom att använda avancerade algoritmer och dataanalyser kan automatiserade system övervaka lagerförändringar i realtid och generera mer precisa prognoser för framtiden. Detta gör att företag kan hålla rätt mängd varor på lager och undvika överflödig lagerhållning.

 

Minskat arbetskraftsbehov
Med automatisering minskar behovet av manuell arbetskraft i lagerhanteringen. Medan detta kan skapa oro över jobbförluster, leder det också till att arbetskraften kan omplaceras till mer värdeskapande uppgifter inom företaget, såsom att lösa komplexa logistiska problem eller förbättra kundservice.

Sammanfattningsvis har automatisering tagit lagerhantering till nästa nivå genom att förbättra noggrannhet, effektivitet, hastighet och kostnadseffektivitet i företagens lagerprocesser. Genom att implementera automatisering kan företag effektivt möta de ständigt ökande kraven från kunderna och fortsätta vara konkurrenskraftiga i dagens digitaliserade samhälle. Automatisering är inte längre bara en trend utan en nödvändighet för framgångsrik lagerhantering och logistik.

 
Skribent: Jacob Sardal

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil