• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Ordlista lagerautomater

Finns det något ord eller uttryck på vår hemsida som känns främmande? Då kan vår ordlista hjälpa dig. Vi har satt ihop en lista med vanliga uttryck som används när man pratar om lagerautomater, och skulle det fortsatt vara något som inte känns helt tydligt - då är ni välkomna att höra av er!

Ordet bricka används ibland som begrepp för en hissautomats hyllplan. Utöver bricka och hyllplan kan även begreppen tråg och palett användas för hissautomatens hyllplan.

Batch-plock är ett begrepp som beskriver en plockstrategi som är vanlig när man använder lagerautomater. Batch-plock innebär att man istället för att plocka order för order (orderplock), plockar flera order i samma omgång (batch) och på så vis kan nå högre plockeffektivitet.. En förutsättning för batch-plock är att man har ordning på vart respektive order eller orderrad ska plockas, oftast till en låda eller ett fack på en vagn. Ett affärsystem eller WMS räknar oftas ut vilka order som ska plockas, samt i vilken låda/vilket fack respektive orderrad ska placeras.

Carrier är ett annat ord för de grundhyllor som finns i ett paternosterverk. Ett paternosterverk innehåller grundhyllor (carriers) som sedan innehåller flertalet mellanhyllor. En carrier i ett paternosterverk är av en fast konstruktion, men antalet, och konfigurationen av mellanhyllor kan i regel ändras.

Color picking är ett uttryck och ett koncept kopplat till Kardex hissautomater och paternosterverk. Förenklat innebär det att man genom lagerautomaternas WMS presenterar färgkoder för varje rad som ska plockas, på så vis kan flera plockare plocka ur order ur samma uppsättning lagerautomater, samtidigt som antalet plockfel reduceras.

Compact Lift är namnet på en modell av hissautomater som Weland Solutions erbjuder.

Compact Twin är namnet på ännu en modell av hissautomater som Weland Solutions erbjuder. Till skillnad från en Compact Lift så har modellen Compact Twin möjligheten att hantera två hyllplan samtidigt. Möjligheten att hantera två hyllplan samtidigt bygger på en utvecklad lift/kran i hissautomaten, ett koncept som möjliggör en ökad plockhastighet i hissautomaten.

Compact Store är namnet på det lagerhanteringssystem / WMS som Weland Solutions säljer och som är specialanpassat för att optimera användningen av deras hissautomater. Vid användande av Compact Store så integreras systemet i regel mot ett överliggande affärsystem eller WMS, men plockstrategier, och avancerad lagerfunktionalitet kring lagerautomaterna hanteras av Compact Store.

Compact Talk är namnet på den licens/mjukvara som krävs för att integrera ett WMS eller ett affärssystem mot Welands hissautomater. Compact Talk är ett kommunikationsprotokoll och har ingen avancerad funktionalitet i form av plockoptimering, inventeringsstrategier etc. När man använder Compact Talk är tanken att affärssystemet / WMS hanterar mer funktionalitet och logik.

Extraktor är namnet på den kran/lift som finns i en hissautomat och som transporterar hyllplan upp och ner, samt in och ut ur hissautomtens plocköppning.

Godshöjd är ett vanligt uttryck som används när man planerar köp eller införande av lagerautomater i sin verksamhet. Att bedöma någon form av medelhöjd (i cm) på det gods man planerar att han i en lagerautomat är viktigt för att avgöra vilken typ och konfiguration man behöver på lagerautomaten man köper. Har man t.ex. en låg förväntad godshöjd kan man fylla en hissautomat med fler hyllplan och på så vis få mer lagringskapacitet.

Goods-to-person är ett uttryck inom logistik som hänvisar till lösningar där en plockare inte behöver röra sig för att plocka godset - utan godset rör sig til plockaren. Goods-to-person är precis den principen som tillämpas vid användning av lagerautomater. Goods-to-person kan vid rätt tillämpning öka plockeffektiviteten och förbättra ergonomin för plockaren.

LED-pekare är ett tillbehör som går att köpa till hissautomater från dem flesta tillverkarna. Det LED-pekaren gör är att med ett koncentrerat ljus peka på den låda / det fack som en plockare ska plocka gods ur från hissautomaten. Tanken är att LED-pekaren reducerar söktiden för att hitta rätt plocklokation, samt minskar risken för plockfel.

Ordet hyllplan är den mest använda benämningen hyllplanen som finns i en hissautomat. Utöver hyllplan även begreppen bricka, pallett och tråg användas.

Hissautomat är benämningen på den typ av lagerautomater som drivs med en kran/lift och där hyllplan flyttas i ett öppet schakt i mitten av hissautomaten, för att sedan transporteras till en plocköppning.

Höjdoptimering är en funktion som finns i stort sett i alla nya hissautomater som tillverkas. Höjdoptimering, eller automatiskt höjdoptimering innebär att hissautomaten kan läsa av höjden på godset som placeras på hyllplanen, och därmed automatiskt se till att hyllplanet hamnar på en effektiv plats. En automatisk höjdoptimering förenklar användandet av hissautomater, då man slipper tänka på hur högt gods man ställer på respektive hyllplan - så länge det inte är högre än en angiven maxhöjd kommer det kunna förvaras i hissautomaten.

IPN Paternoster är modellnamnet på Constructors paternosterverk. IPN Paternoster är en väletablerad modell av paternosterverk i Norden.

JMIF är namnet på den licens/mjukvara som krävs för att integrera ett WMS eller ett affärssystem mot Kardex lagerautomater. JMIF är ett kommunikationsprotokoll och har ingen avancerad funktionalitet i form av plockoptimering, inventeringsstrategier etc. När man använder JMIF är tanken att affärssystemet / WMS hanterar mer funktionalitet och logik.

När man hänvisar till kontrollpanelen på en lagerautomat så avser man oftast den styrningspanel som finns inbyggd i lagerautomaten. Kontrollpanelen består i regel av en skärm, piltangenter och siffertangenter. Genom kontrollpanelen kan man styra en lagerautomat manuellt, samt få tillgång till olika administrations- och servicefunktioner.

En LED-list när det rör lagerautomater är en ljuslist som sitter i plocköppningen på en hissautomat eller ett paternosterverk och indikerar varifrån man ska plocka. LED-listen visar genom en eller flera ljuspunkter var plocket ska ske ifrån horisontellt, och på vissa lagerautomater är ljuspunkten en siffra, som då indikerar om plocket ska ske ifrån t.ex. nivå/hylla 1,2 eller 3, etc.

Lagerautomat är ett samlingsbegrepp för både hissautomater och paternosterverk.

Ett lagerhanteringssystem (WMS, Warehouse Management System) är den mjukvara som skapar saldokontroll i lagerautomater (och på lager i allmänhet) samt innehåller nödvändiga funktioner för att genomföra lagerverksamhet, t.ex. inlagring, plock och inventering.

Logimat är namnet på den hissautomat som leverantören SSI Schäfer tillverkar och säljer.

Ordet pallet används ibland som begrepp för en hissautomats hyllplan. Utöver pallet och hyllplan kan även begreppen bricka och tråg användas för hissautomatens hyllplan.

Ett paternosterverk är den typ av lagerautomat som drivs som en vertikal karusell, drivlinan är två kedjor / band och där alla hyllor är länkade till bandet. När paternosterverket snurrar rör sig alla hyllor i samma riktning, och den valda jyllan presenteras sedan i en plocköppning på paternosterverket. Under länken här finns våra paternosterverk till salu.

Pitch är det uttryck som används för beskriva höjden på en grundhylla i ett paternosterverk. Pitchen på en grundhylla i ett paternosterverk är ofta 300 mm - 450 mm.

Inom lagerautomater används uttrycket PLC för att beskriva lagerautomatens styrsystem och kontrollpanel. PLCn är lagerautomatens inbyggda dator som krävs för att styra alla automation. PLCn har i regel också ett enklare användargränssnitt där man t.ex. kan programmera antalet hyllplan i lagerautomaten, hämta/lämna hyllplan samt se driftinformation.

Power Pick Global (PPG) är namnet på det lagerhanteringssystem / WMS som Kardex säljer och som är specialanpassat för att optimera användningen av deras lagerautomater. Vid användande av PPG så integreras systemet i regel mot ett överliggande affärsystem eller WMS, men plockstrategier, och avancerad lagerfunktionalitet kring lagerautomaterna hanteras av PPG.

Plocköppning är namnet på den öppning i en lagerautomat där gods tas in / tas ut ur lagerautomaten. En lagerautomat har alltid minst en öppning, men kan även ha flera - t.ex. både på fram och baksidan, eller på olika våningsplan.

Den vanligaste tillämpningen av lagerautomater är att det används som semi-automation, d.v.s. att automationen stödjer en människa för att utföra arbete. För att fullautomatisera användandet av lagerautomater krävs t.ex. robotarmar för att genomföra plocket och transportbanor för att transportera godset från plockzon till lastning.

Serienummerplåten på en lagerautomat beskriver automatens modell, tillverkningsår och lastkapacitet. På hissautomater finns sällan lagerautomatens höjd med på serienummerplåten, varför detta är viktigt att mäta/bekräfta separat om man ska dokumentera en hissautomat.

Shuttle XP är modellnamnet på den hissautomat som Kardex säljer globalt.

Styrsystemet i en lagerautomat är den mjukvara som finns i lagerautomatens PLC (inbygdda dator) för att styra automationen. Alla tillverkare har olika styrsystem och ibland kan styrsystemen finnas i mer avancerade utformningar som även innehåller lite lagerhanterings-funktionalitet.

Sumobox (även kallat VLM box) är en modulär och flexibel lådtyp som Kardex säljer till sina lagerautomater. Med Sumobox kan man konfigurera sina lådor i bredd, längd och antal fack för att maximera fyllnadskapaciteten i lagerautomaten.

TC2000 är namnet på det lagerhanteringssystem / WMS som Constructor säljer och som är specialanpassat för att optimera användningen av deras lagerautomater. Vid användande av TC2000 så integreras systemet i regel mot ett överliggande affärsystem eller WMS, men plockstrategier, och avancerad lagerfunktionalitet kring lagerautomaterna hanteras av TC2000.

Tornado är namnet på den modell av hissautomater som Constructor säljer. Under 2020 lanserade Constructor även en utvecklad version Tornado som heter Tornado UHD. Den uppgraderade versionen har flertalet förbättringar, bla. rörande snabbhet och styrsystem.

Ordet tråg används ibland som begrepp för en hissautomats hyllplan. Utöver tråg och hyllplan kan även begreppen bricka och pallett användas för hissautomatens hyllplan.

Vertical Lift Module (VLM) är ordet för hissautomat på engelska.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil