• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Hur ni väljer rätt hastighet på rullbanan

Att bestämma den bästa hastigheten för en transportbana kan vara en viktig faktor för att säkerställa effektivitet och produktivitet i en verksamhet. Nedan följer en grundläggande guide för att hjälpa dig att bestämma vilken hastighet som passar din verksamhet.roller-conveyor

Steg 1 – Vad för produkt eller material ska transporteras?

Det första steget för att bestämma den bästa hastigheten för transportbandet är att identifiera vilken typ av produkt eller material som transporteras. Detta är viktigt eftersom det kan påverka transportbandets hastighet.

Steg 2 – Bestäm transportbandets kapacitet

Nästa steg är att bestämma transportbandets kapacitet. Detta kan mätas i ton per timme eller enheter per timme. Det är viktigt att du vet transportbandets kapacitet för att du ska kunna bestämma hur många enheter som ska transporteras per timme och därmed vilken hastighet som krävs.

Steg 3 – Bestäm transportavståndet

Bestäm transportavståndet som produkten eller materialet ska transporteras. Detta är också viktigt eftersom det kan påverka transportbandets hastighet.

Steg 4 – Beräkna transportbandets hastighet

Nu kan du använda följande formel för att beräkna den optimala hastigheten på transportbandet:

Hastighet (meter per sekund) = Transportavstånd (meter) / Transporttid (sekunder)

Transporttid (sekunder) = Antal enheter som transporteras / Transportbandets kapacitet (enheter per timme) x 3600 sekunder per timme

Till exempel, om du vill transportera 500 enheter per timme och transportavståndet är 20 meter, blir beräkningen:

Transporttid (sekunder) = 500 enheter / 1000 enheter per timme x 3600 sekunder per timme = 180 sekunder

Hastighet (meter per sekund) = 20 meter / 180 sekunder = 0,11 meter per sekund

Steg 5 – Justera hastigheten efter behov

När du har beräknat den optimala hastigheten kan du justera den enligt dina behov. Tänk på att en högre hastighet kan öka produktiviteten, men det kan också öka risken för olyckor och skador. En lägre hastighet kan minska risken för olyckor och skador, men det kan också minska produktiviteten.
Sammanfattningsvis är det viktigt att identifiera produkten eller materialet, bestämma transportbandets kapacitet och transportavståndet för att beräkna den optimala hastigheten på transportbandet. Genom att justera hastigheten enligt dina behov kan du säkerställa en effektiv och säker transportprocess i din verksamhet.

Är du ute efter transportband eller har du några frågor? Hör av dig till oss på info@relevator.se så hjälper vi till! 

Vikten av rätt hastighet

Optimering av produktionsprocessen

Om hastigheten på rullbanan är för hög eller för låg kan det påverka produktionsprocessen negativt. En för hög hastighet kan leda till ökad risk för felproduktion eller kvalitetsproblem, medan en för låg hastighet kan leda till att produktionen blir långsam och ineffektiv.

Minskning av produktionskostnader

Genom att ha rätt hastighet på rullbanan kan man optimera produktionstakten och därmed minska produktionskostnaderna. En rullbana som går för snabbt kan leda till ökat slitage på utrustningen och högre underhållskostnader, medan en rullbana som går för långsamt kan orsaka onödig tid och energi för produktionen.

Arbetsmiljö

En rätt hastighet på rullbanan kan också förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att minska stress och möjliggöra en jämn och effektiv arbetsbelastning. Detta kan också leda till ökad produktivitet och ökat välmående bland personalen.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil