• Svenska
  • Norsk Bokmål
  • English
  • Dansk
  • Deutsch
  • Suomi

Ordlista för transportbanor

Vår ordlista är här för att hjälpa dig att navigera i alla svåra ord och begrepp rörande transportband och rullbanor. Ni välkomna att höra av er för mer information!

Transportbanor är ett övergripande begrepp som menas med både transportörer med band, såsom bandtransportörer och transportband eller rullbanor som transporterar godset på rullar.

Transportör hänvisas ofta till hela transportbandet eller till själva bärramen och glidbordet, det vill säga allt utom bandet.

Bandtransportör är ett begrepp som syftar till hela transportbandet. Synonymt med transportbana, transportband, transportör och conveyor band.

Transportband transporterar gods på band. Vanligast är godset mindre och varierande som väger under 100 kg per löpmeter. Transportband kan också syfta till endast bandet på transportören.

Rullbana är en transportör som transporterar godset på rullar. Rullbanor kräver solida gods såsom kartonger, lådor m.m. för att inte fastna mellan rullarna.

Rulltransportör syftar till en hel rullbana. Synonymt med rullbana.

Conveyor band är lånat från det engelska begreppet conveyor belt, vilket betyder transportband.

Ändrivning innebär att rullen i transportbandets ände driver bandet.

Centrerad drivning innebär att drivrullen sitter någonstans mellan ändrullarna bandet, behöver dock inte vara i mitten.

Integrerad drivning är att det inte finns någon utomliggande drivenhet. Motorn är integrerad i drivrullen.

Modulband är modulära band till transportbanor. Dessa möjliggör till exempel att endast skadade delar kan bytas på bandet.

Glidbord är den konstruktion som bandet ligger på.

Förspänning är den spänning bandet har utan gods på bandet.

Styrprofiler på transportband säkerställer bandets styrning på glidbordet. Den motverkar exempelvis den sidokraft som kan uppkomma vid lastning från sidan. Styrprofiler monteras på undersidan av bandet.

Drivenhet är den motor som driver bandet. Den kan både vara utanpåliggande vid bandets ände eller längs med bandet, på sidorna eller under. Vissa drivenheter är även integrerad i drivrullen.

Drivrulle är den rulle som driver bandet antingen med en extern motor eller integrerad i rullen. Drivrullen kan sitta både på transportörens ändar eller centrerad. Rullbanor kan bestå av flertalet drivrullar.

Huvuddrivning innebär att drivrullen sitter vid bandtransportörens slut och drar bandet emot sig.

Ändrulle är den rulle som sitter vid transportbanans början eller slut och är den rulle bandet vänder på.

Bärram är den konstruktion med ben och ram som transportbandet är monterad på. Benen kan vara justerbara och bestämmer därmed bandets höjd.

Gravitationstransportörer är odrivna transportörer eller rullbanor. De är lutande och transporterar godset därmed genom gravitation.

Odriven Rullbana är som det låter. Rullarna har ingen drivning utan godset transporteras antingen genom handkraft eller gravitation.

Ackumulering är en funktion i bansystem där gods kan ansamlas för att effektivisera och underlätta arbetetsflödet och säkerställa att godset inte går sönder.

Kontaktackumulering innebär att bakomvarande gods skjuter fram godset framför.

Kontaktfri Ackumulering innebär funktioner i bansystemet som hanterar en ansamling gods utan kontakt. Till exempel kortare band med annan hastighet och sensorer som släpper fram gods.

Palltransportör är rullbanor för tungt gods. Dessa rullbanor hanterar endast gods på pall.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil