• Svenska
  • English
  • Dansk
  • Deutsch

Guide

Paketsortering / Sorteringanläggning

Paketsortering är en avgörande del av e-handelslogistik och godshantering. Att sortera manuellt har alltid varit en vanlig process inom e-handel, men det är både en tidskrävande och ineffektiv process som kan leda till misstag och förseningar – och höga kostnader. En paketsortering kan effektivisera och automatisera denna process och därmed öka produktiviteten och reducera kostnader. Här är en guide för att välja rätt paketsortering för din verksamhet.

En sorteringsanläggning består av flera olika delar, inklusive bandtransportörer, rullbanor, optik, pushers med mera. Transportörerna tar paketet från en punkt till en annan inom anläggningen, samtidigt som skannrar under transportens gång läser streckkoder eller RFID-etiketter på paketen för att identifiera destinationen eller vilket bolag som skall frakta paketet. Därefter puttas paketen ner på olika rullbanor (ofta kallade sorteringsrännor), där de samlas för att läggas i rullcontainers.

Faktorer att tänka på inför investering i en paketsortering
När man ska investera i en sorteringsanläggning för e-handel är det viktigt att utvärdera antalet paket som ska sorteras per timme/dag, då sorteringstiden varierar beroende på utrustningen och dess kapacitet. Det är också viktigt att utvärdera maxvikt på anläggningen, för att säkerställa att den klarar av att vikten på det gods ni ska transportera.
Anläggningens kapacitet bör matcha verksamhetens nuvarande volymer såväl som eventuell framtida tillväxt för en långsiktig och hållbar investering.

Pris
Sorteringsanläggningar varierar i pris beroende på storlek, kapacitet och funktioner. Det är viktigt att hitta en anläggning som passar ens budget och behov.

Underhåll och service
Se till att det finns tillgänglig service och underhåll för anläggningen, så att den kan repareras snabbt om något går fel.

Return on investment (ROI)
Att investera i en sorteringsanläggning kan ge fördelar såsom reducerade kostnader, ökad produktivitet och effektivare pakethantering. Return on investment (ROI) beror på flera faktorer, inklusive den initiala investeringskostnaden, antal paket som sorteras per dag och tiden som sparas genom att använda en sorteringsanläggning istället för att sortera manuellt.

Företag har upplevt anmärkningsvärda fördelar med paketsortering, med upp till 80 % minskning av arbetskostnaderna, och positiv avkastning på investeringen inom ett år.

Kommer man upp i höga volymer paket per timme kan avkastningen på investeringen vara mycket snabb, och i vissa fall på mindre än ett år. Vanligtvis är ROI på en sorteringsanläggning inom e-handel (om man sorterar några hundra paket om dagen) några få år.

En av de betydande fördelarna med automatiserade sorteringssystem är att de fungerar oavbrutet, oavsett personalskifte och kapacitet, vilket minskar personalkostnader och samtidigt effektiviserar verksamheten.

Att investera i en automatiserad sorteringsanläggning är flexibelt och skalbart vilket gör att man med tiden kan bygga vidare på anläggningen, och därmed växa med utrustningen.

Även om sorteringsanläggningar kan vara en stor investering, ger de ofta en imponerande snabb avkastning på investeringen. Genom att ersätta det manuella sorteringsarbetet ökar personalens produktivitet och tid till annat, kostnaderna optimeras och felplock minimeras. Tack vare detta möjliggörs en snabb avkastning på investeringen.

Faktum är att lagerautomation kan öka produktiviteten med cirka 25%, golvytan kan kan optimeras och förbättras med 10-20%, och slutligen kan saldosäkerheten förbättras med upp till 15–30% (källa).

ROI för en sorteringsanläggning inom e-handel kan beräknas genom att mäta tidsbesparingar och minskad arbetsinsats i förhållande till kostnaden för anläggningen.

Fördelarna med en sorteringsanläggning kan vara särskilt betydelsefulla för e-handels-verksamheter, där snabba leveranser och effektiv orderhantering är avgörande för att kunna möta kundernas förväntningar på bl.a snabb leverans.

ROI på en sorteringsanläggning kan variera beroende på storleken på verksamheten och det befintliga systemet för pakethantering. Men med noggrann planering och utvärdering av en sorteringsanläggning brukar en sorteringsanläggning vara mycket lönsam, även på kort sikt.

Miljö

Begagnad lagerautomation
– för en bättre miljöpåverkan

En välservad hissautomat eller ett paternostverk kan utan problem fungera i 20 – 30 år. Många företag känner inte till möjligheten att sälja sin använda lagerautomation och skickar ofta fungerande maskiner till skroten. För tillverkning av 1 ton ny plåt släpps närmare 2 ton koldioxid ut. Genom att köpa begagnad lagerautomation sparar ni både pengar – och gör miljön en stor tjänst!

Begagnad lagerautomation - för en bättre miljöpåverkan
Relevator miljöbil